Jogi feltételek

A GORDIO TANÁCSADÓ CSOPORT Kft. (Gordio) adatvédelmi tájékoztatója és Jogi feltételek

Az adatvédelmi tájékoztatót 2018. május 25-én frissítettük
A Gordio weblapjait Ön anélkül tekintheti meg, hogy bármilyen személyes adatot ki kellene szolgáltatnia magáról. Bizonyos esetekben azonban szükségünk lehet az Ön adataira, például a nevére és e-mail címére. Amennyiben Ön megosztja velünk a Gordio által kért személyes adatait, mi a jelen tájékoztatóban leírtak szerint fogjuk felhasználni azokat. A Gordio törekszik arra, hogy megtegye a megfelelő lépéseket Ön által szolgáltatott adatok védelmében.

Statisztikai és elemzési célokra a Gordio weblapjain az IP-címeket naplózzuk, hogy rögzítsék a Látogató kapcsolatát akkor is, ha egyébként a Látogató névét nem adja meg. Az IP-címeket nem használjuk fel az Ön személy-azonosságának megállapítása céljából.Ön, az adatai megadásával felhatalmazza a Gordiot azok jelen tájékoztató szerinti használatára.

Ügyfeleink, jövőbeni ügyfeleink, rendezvényeink résztvevői és a minket érdeklődésükkel megtisztelők személyes adatainak védelme fontos számunkra, azokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési meghatározása szerint kezeljük és tároljuk.

A Gordio által gyűjtött személyes adatok
Miután ügyfelünk- vagy leendő ügyfelünk munkatársa valamilyen rendezvényünkön vesz részt, szolgáltatásaink iránt érdeklődik, ajánlatot kér tőlünk, feliratkozik hírlevelünkre vagy regisztrál konferenciánkra, illetve valamely munkatársunkkal személyesen találkozik, az alábbi személyes adatait kezeljük.

Ezeket az adatokat addig tároljuk, ameddig azt a hatályos jogszabályok a felnőttképzésen résztvevők esetében előírják; illetve amíg az érintett nem iratkozik le a hírlevelünkről vagy adatainak törlését nem kéri adatbázisunkból.

A Gordio adatvédelmi elvei megfelelnek GDPR-nak (General Data Protection Regulation), vagyis az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének.

Ha kérdése, megjegyzése lenne a Gordionál tárolt személyes adataival kapcsolatban, keresse meg adatvédelmi felelősünket az adatvedelem@gordio.hu e-mail címen!

Jogi feltételek

A Gordio Tanácsadó Csoport Kft. (1011 Budapest, Iskola utca 38-42.) a továbbiakban: Gordio a jelen webhelyen ("Webhely") megjelenő dokumentumok (pl. szöveges anyagok) felhasználását csak abban az esetben engedélyezi, ha

(1) minden példányon megjelenik a: "C 2017 Gordio" szerzői jogi védettséget jelző copyright-megjegyzés, és jelen "Jogi feltételek", továbbá
(2) ha az e Webhelyről felhasznált dokumentumok kizárólag az ismeretszerzés, és nem kereskedelmi vagy személyes használat célját szolgálják és azokat semmilyen hálózati számítógépre nem továbbítják, nem közvetítik semmilyen médiában, és
(3) egyik dokumentumot sem módosítják.

Minden, az előbbiektől eltérő engedély nélküli használatot a törvény kifejezetten tilt, és az súlyos szerzői és büntetőjogi következményekkel járhat. A jogsértőkkel szembeni igényeket érvényesíteni fogjuk.

A fentiekben meghatározott dokumentumok közé nem értendő a jelen webhely külső megjelenése és elrendezése. Jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, és sem egészben, sem részben nem másolhatóak. A jelen webhely semmilyen grafikája, fotója vagy hangja nem másolható és nem továbbítható a Gordio kifejezett előzetes engedélye nélkül.

A weblapokon található adatok, információk, ábrák, stb. között előfordulhatnak hibák, pontatlanságok.

A Gordio nem vállal semmilyen felelősséget az ezen Webhelyen megjelentetett információk, grafikák, képek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A használatukból származó minden kockázat a felhasználót terheli. A Gordio nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a Gordiot előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

A jogsértőkkel szembeni igényeket és szankciókat a legteljesebb mértékben érvényesíteni fogjuk.

Harmadik felek webhelyei - A jelen Webhelyről kapcsolt helyek nem tartoznak a Gordio ellenőrzése alá, és ezért a Gordio semmilyen értelemben nem felelős a kapcsolt helyen található tartalomért. A Gordio a kapcsolatokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és egyetlen kapcsolat sem jelenti a Gordio egyetértését vagy felelősségvállalását.

Alkalmazandó jog

A jelen jogi feltételek a magyar jog alkalmazását feltételezik. Ha a jelen feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

A GORDIO Tanácsadó Csoport Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0528-06.

© 2018 Gordio