Jogi feltételek

Adatvédelem

A Gordio weblapjait Ön anélkül tekintheti meg, hogy bármilyen személyes adatot ki kellene szolgáltatnia magáról.Bizonyos esetekben azonban szükségünk lehet az Ön adataira, például a nevére és e-mail címére. Amennyiben Ön megosztja velünk a Gordio által kért személyes adatait, mi megtesszük az elvárható lépéseket, hogy tudassuk Önnel, hogyan kívánjuk felhasználni azokat. A Gordio törekszik arra, hogy megtegye a megfelelő lépéseket Ön által szolgáltatott adatok védelmében.

Statisztikai és elemzési célokra a Gordio weblapjain az IP-címeket naplózzuk, hogy rögzítsék a Látogató kapcsolatát akkor is, ha egyébként a Látogató névét nem adja meg. Az IP-címeket nem használjuk fel az Ön személy-azonosságának megállapítása céljából.Ön, az adatai megadásával felhatalmazza a Gordiot azok jelen tájékoztató szerinti használatára.

Jogi feltételek

A Gordio Tanácsadó Csoport Kft. (1011 Budapest, Iskola utca 38-42.) a továbbiakban: Gordio a jelen webhelyen ("Webhely") megjelenő dokumentumok (pl. szöveges anyagok) felhasználását csak abban az esetben engedélyezi, ha

(1) minden példányon megjelenik a: "C 2017 Gordio" szerzői jogi védettséget jelző copyright-megjegyzés, és jelen "Jogi feltételek", továbbá
(2) ha az e Webhelyről felhasznált dokumentumok kizárólag az ismeretszerzés, és nem kereskedelmi vagy személyes használat célját szolgálják és azokat semmilyen hálózati számítógépre nem továbbítják, nem közvetítik semmilyen médiában, és
(3) egyik dokumentumot sem módosítják.

Minden, az előbbiektől eltérő engedély nélküli használatot a törvény kifejezetten tilt, és az súlyos szerzői és büntetőjogi következményekkel járhat. A jogsértőkkel szembeni igényeket érvényesíteni fogjuk.

A fentiekben meghatározott dokumentumok közé nem értendő a jelen webhely külső megjelenése és elrendezése. Jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, és sem egészben, sem részben nem másolhatóak. A jelen webhely semmilyen grafikája, fotója vagy hangja nem másolható és nem továbbítható a Gordio kifejezett előzetes engedélye nélkül.

A weblapokon található adatok, információk, ábrák, stb. között előfordulhatnak hibák, pontatlanságok.

A Gordio nem vállal semmilyen felelősséget az ezen Webhelyen megjelentetett információk, grafikák, képek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A használatukból származó minden kockázat a felhasználót terheli. A Gordio nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a Gordiot előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

A jogsértőkkel szembeni igényeket és szankciókat a legteljesebb mértékben érvényesíteni fogjuk.

Harmadik felek webhelyei - A jelen Webhelyről kapcsolt helyek nem tartoznak a Gordio ellenőrzése alá, és ezért a Gordio semmilyen értelemben nem felelős a kapcsolt helyen található tartalomért. A Gordio a kapcsolatokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és egyetlen kapcsolat sem jelenti a Gordio egyetértését vagy felelősségvállalását.

Alkalmazandó jog

A jelen jogi feltételek a magyar jog alkalmazását feltételezik. Ha a jelen feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

A GORDIO Tanácsadó Csoport Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0528-06.

© 2017 Gordio