Egyén

Fejlesztjük a Döntési Intelligenciát

Az egyén képességeinek olyan komplex halmaza, amely saját döntéseit meghatározóan befolyásolják.

  • Kompetencia, önbizalom
  • Időkezelés, időtudatosság
  • Rendszerező analitikus gondolkodás
  • Stresszkezelési-, kockázatvállalási képesség
  • Intuíció
  • EQ
  • Felelősségvállalás
  • Bevonás/Ráhatás